O mnie

Jestem psychologiem klinicznym, psychoterapeutą obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej CBT w Sopocie. Ukończyłam studia podyplomowe z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku na stanowisku Konsultanta ds. wsparcia psychologicznego. Jako interwent kryzysowy zajmuję się profilaktyką zapobiegania kryzysom emocjonalnym i psychicznym. Prowadzę praktykę indywidualną w zakresie terapeutycznym i terapię grupową dla osób doświadczających przemocy. Zajęcia indywidualne, jak i grupowe prowadzę również w języku angielskim i francuskim.

I am a clinical psychologist and psychotherapist during 4-year certification of cognitive-behavioral training course in Sopot. I have completed post-graduate studies in clinical psychology at the Medical University of Gdansk. I am currently working at the Municipal Family Assistance Center in Gdańsk as a consultant for psychological support. I also conduct individual practice in the therapeutic field and group therapy for people experiencing violence. Individual and group classes are also conducted in English and French.

Je suis psychologue clinicien et psychothérapeute pendant les quatre années de certification du cours de formation cognitivo-comportemental à Sopot. J’ai terminé des études de psychologie clinique à l’Université de Médecine de Gdansk. Je travaille actuellement au Centre Municipal d’Assistance aux Familles de Gdańsk en tant que consultant en soutien psychologique. Expériences pratiques de violence dans le domaine thérapeutique. Les cours individuels et en groupe sont également dispensés en anglais et en français.

Leczone choroby

 • depresja
 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • nerwica
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia emocjonalne
 • zaburzenia osobowości
 • bezsenność
 • zaburzenia psychiczne
 • fobie
 • fobia społeczna
 • zespół lęku uogólnionego
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne

Edukacja

 • Szkoła psychoterapii poznawczo-behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Sopocie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Psychologia kliniczna
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, psychologia kliniczna i zdrowia
 • Collegium Civitas, International Relations, English studies

Umów wizytę online

Dominika Mrozek – ZnanyLekarz.pl