Usługi psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa

Konsultacja psychiatryczna jest pierwszym krokiem kompleksowego leczenia psychiatrycznego. W trakcie pierwszej wizyty, która trwa około godziny, lekarz psychiatra zapoznaje się szczegółowo z problemami pacjenta i wspólnie z pacjentem ustala dalsze etapy leczenia zarówno farmakologicznego, jak i terapeutycznego.

Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejnorazowa

Kolejne wizyty lekarskie trwają w zależności od potrzeb do około 30 minut i mają na celu ocenę postępów w leczeniu i jego ewentualną korektę.

Psychoterapia

Istotą psychoterapii jest leczenie rozmową. Psychoterapeuta w trakcie spotkań z pacjentem opiera się na konceptualizacji, czyli zrozumieniu indywidualnych pacjentów, ich przekonań i wzorców zachowań. Terapeuta na różne sposoby dąży do wywołania zmiany sposobu myślenia i realizacji celów pacjenta poprzez modyfikację jego przekonań, emocji i zachowań.

Wizyta domowa

Na życzenie Pacjenta możemy dojechać na wizytę na terenie Trójmiasta i najbliższych okolic, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

Usługi psychologiczne

Porada psychologiczna

1-3 wizyty diagnostyczne, służące określeniu problemu i sytuacji życiowej klienta. Takie spotkania pozwalają poznać sposób pracy terapeuty oraz zbadać własną gotowość do terapii indywidualnej. Po odbyciu konsultacji, możliwe jest przejście do etapu terapii indywidualnej: ułożenie planu działania i rozpoczęcie pracy nad problemem.

Z konsultacji mogą skorzystać również osoby z potrzebą jednorazowej porady w sytuacji trudnej oraz w sytuacji obawy o bliską osobę.

Porada psychologiczna młodzieży od lat 15
Psychoterapia

Istotą psychoterapii jest leczenie rozmową. Psychoterapeuta w trakcie spotkań z pacjentem opiera się na konceptualizacji, czyli zrozumieniu indywidualnych pacjentów, ich przekonań i wzorców zachowań. Terapeuta na różne sposoby dąży do wywołania zmiany sposobu myślenia i realizacji celów pacjenta poprzez modyfikację jego przekonań, emocji i zachowań.

Hipnoterapia

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna on-line Służbom z Trójmiasta

Cennik

Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa200 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejnorazowa150 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa online200zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejnorazowa online150 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa młodzieży od 16 rż.250zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejnorazowa młodzieży od 16 rż.200zł
Hipnoterapia250 zł
Porada psychologiczna150 zł
Porada psychologiczna młodzieży150 zł
Psychoterapia150 zł
Psychoterapia par250zł
Psychoterapia rodzinna300zł
Wizyta domowa psychiatryczna pierwszorazowa400 zł
Wizyta domowa psychiatryczna kolejnorazowa200 zł
Psychiatric consultation in english250 zł