Usługi psychiatryczne

Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa

Konsultacja psychiatryczna jest pierwszym krokiem kompleksowego leczenia psychiatrycznego. W trakcie pierwszej wizyty, która trwa około godziny, lekarz psychiatra zapoznaje się szczegółowo z problemami pacjenta i wspólnie z pacjentem ustala dalsze etapy leczenia zarówno farmakologicznego, jak i terapeutycznego.

Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejnorazowa

Kolejne wizyty lekarskie trwają w zależności od potrzeb do około 30 minut i mają na celu ocenę postępów w leczeniu i jego ewentualną korektę.

Psychoterapia

Istotą psychoterapii jest leczenie rozmową. Psychoterapeuta w trakcie spotkań z pacjentem opiera się na konceptualizacji, czyli zrozumieniu indywidualnych pacjentów, ich przekonań i wzorców zachowań. Terapeuta na różne sposoby dąży do wywołania zmiany sposobu myślenia i realizacji celów pacjenta poprzez modyfikację jego przekonań, emocji i zachowań.

Wizyta domowa

Na życzenie Pacjenta możemy dojechać na wizytę na terenie Trójmiasta i najbliższych okolic, po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie.

Usługi psychologiczne

Porada psychologiczna

1-3 wizyty diagnostyczne, służące określeniu problemu i sytuacji życiowej klienta. Takie spotkania pozwalają poznać sposób pracy terapeuty oraz zbadać własną gotowość do terapii indywidualnej. Po odbyciu konsultacji, możliwe jest przejście do etapu terapii indywidualnej: ułożenie planu działania i rozpoczęcie pracy nad problemem.

Z konsultacji mogą skorzystać również osoby z potrzebą jednorazowej porady w sytuacji trudnej oraz w sytuacji obawy o bliską osobę.

Porada psychologiczna młodzieży od lat 15
Psychoterapia

Istotą psychoterapii jest leczenie rozmową. Psychoterapeuta w trakcie spotkań z pacjentem opiera się na konceptualizacji, czyli zrozumieniu indywidualnych pacjentów, ich przekonań i wzorców zachowań. Terapeuta na różne sposoby dąży do wywołania zmiany sposobu myślenia i realizacji celów pacjenta poprzez modyfikację jego przekonań, emocji i zachowań.

Hipnoterapia

Cennik

Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa250 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejna250 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa online250 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejna online250 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta pierwszorazowa dzieci i młodzieży do 18 roku życia400 zł
Konsultacja psychiatryczna wizyta kolejna dzieci i młodzieży do 18 roku życia300 zł
Hipnoterapia300 zł
Porada psychologiczna200 zł
Porada psychologiczna młodzieży200 zł
Psychoterapia200 zł
Psychoterapia par250 zł
Psychoterapia rodzinna300 zł
Wizyta domowa psychiatryczna pierwszorazowa500 zł
Wizyta domowa psychiatryczna kolejna400 zł
Psychiatric consultation in english400 zł

UWAGA! W wypadku odwołania lub przełożenia daty wizyty należy to zrobić na 24 godziny przed datą umówionej wizyty. W innym przypadku wizyta jest płatna.